Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура

Етична комисия:

д-р Мариана Александрова-Драгиева

Д-р Севда Димитрова Русимова

Д-р Николай Панайотов

Д-р Светослав Йотов

Д-р Румен Великов

Доц. д-р Мариана Трашлиева-Койчева

Катя Георгиева – юрист

Любомир Пешев – протойерей, Софийска митрополия

Skip to content