Отделения

svoge-bolnicaСТАЦИОНАРНИ ОТДЕЛЕНИЯ

Отделение по вътрешни болести – нач. отделение д-р Александрова – 35 легла в т.ч. 3 легла за интензивно лечение с кислородна и аспирационна инсталация.

Работят лекари със следните специалности – кардиология, нефрология, ендокринология и болести на обмяната, пневмология и фтизиатрия, вътрешни болести, гастроентерология.

  • Кардиология – 10 легла
  • Гастроентерология – 5 легла
  • Нефрология – 5 легла
  • Пулмология – 10 легла
  • Ендокринология – 5 легла

Звено за неинвазивна диагностика – ехокардиограф с доплер – 24 часово извършване на ехокардиография, ЕКГ холтер, велоергометър.

Структура за функционално изследване на дишането – спирометър.

Структура за ендоскопска диагностика – колновидеоскоп, бронхофиброскоп, фиброгастроскоп, ендоскопски тролей количка, аспирационна помпа, полипектомна примка, колоноскоп, електронож.

Център за обучение на пациенти със захърен диабет.

Отделение по неврология – нач. отделение д-р Пенко Лалев – 10 легла в т.ч. 2 легла за интензивно лечение с кислородна и аспирационна инсталация.

Работят лекари със специалност неврология.

Отделение по хирургия – нач. отделение д-р Йотов – 10 легла в т.ч. 2 легла за интензивно лечение с кислородна и аспирационна инсталация.

Работят лекари със следните специалности: хирургия, анестезиология и интензивно лечение.

Две операционни зали / септична и асептична /.

Отделение по акушерство и гинекология – нач. отделение д-р Панайотов – 10 легла в т.ч. 2 легла за интензивно лечение с кислородна и аспирационна инсталация.

Работят лекари със специалност акушерство и гинекология.

Отделение по педиатрия – нач. отделение доц. Марияна Трайшлиева-Койчева – 15 легла в т.ч. 2 легла за интензивно лечение с кислордна и аспирационна инсталация.

Работят лекари със специалност педиатрия.

Сектор за изолация на инфекциозно болни със самостоятелен санитарен възел.

Skip to content