Вътрешни болести

Отделение по вътрешни болести – 35 легла

DrAlexandrovaНачалник отделениед-р Мариана Александрова-Драгиева, специалност „Вътрешни болести” и „Нефрология“

Квалификация за второ ниво абдоминална ехография и абдоминална доплерова ехография


Д-р Снежанка Тодорова-Сарайска, специалности – „Вътрешни болести” и „Пневмология и фтизиатрия”


Д-р Фанка Йончева, специалности – „Вътрешни болести” и  „Гастроентерология”

Квалификации: Горна ендоскопия, Интервенциална гастроинтестинална ендоскопия – второ ниво

Конвенционална гастроитестинална ендоскопия с биопсия. Абдоминална ехография; Ректоманоскопия; Фиброгастроскопия


Доц. Д-р Валентин Атанасов,  специалности: „ Вътрешни болести”  и „Кардиоревматология”

Квалификации: Ехокардиография; трансторакална ехокардиография; конвенционален и цветен доплер


 Д-р Лора Рунчева, специалности: „Вътрешни болести” и „ Кардиология”

Квалификации: Ехокардиография; трансторакална ехокардиография; конвенционален и цветен доплер


Д-р Афродита Иванова, специалности: „Вътрешни болести” и „Ендокринология и болести на обмяната”


Д-р Анна Николаева

Vytroshno

Share