Вътрешни болести

Отделение по вътрешни болести – 35 легла

DrAlexandrovaНачалник отделениед-р Мариана Александрова-Драгиева, специалност „Вътрешни болести” и „Нефрология“

Квалификация за второ ниво абдоминална ехография и абдоминална доплерова ехография

Специалисти:

Д-р Снежанка Тодорова-Сарайска, специалности – „Вътрешни болести” и „Пневмология и фтизиатрия”

Д-р Фанка Йончева, специалности – „Вътрешни болести” и  „Гастроентерология”

Квалификации: Горна ендоскопия, Интервенциална гастроинтестинална ендоскопия – второ ниво

Конвенционална гастроитестинална ендоскопия с биопсия. Абдоминална ехография; Ректоманоскопия; Фиброгастроскопия

Доц. Д-р Валентин Атанасов,  специалности: „ Вътрешни болести”  и „Кардиоревматология”

Квалификации: Ехокардиография; трансторакална ехокардиография; конвенционален и цветен доплер

 Д-р Лора Рунчева, специалности: „Вътрешни болести” и „ Кардиология”

Квалификации: Ехокардиография; трансторакална ехокардиография; конвенционален и цветен доплер

Д-р Тодорка Данова, специалности:” Вътрешни болести” и „Кардиология”

Квалификации: Ехокардиография

Vytroshno