Хирургия

Отделение по хирургия – 10 легла

Началник отделение: д-р Светослав Йотов, специалност: „Хирургия”

Д-р Ивелина Тодорова, специалност:  „Хирургия”

Д-р Анатолий Савов, специалност: „ Хирургия”

Доц. Д-р  Георги Казанджиев, специалност: „Анестезиология и реанимация”

Д-р Мария Томова, специалност: „Анестезиология и реанимация”