Списък на клиничните пътеки

1 Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 год.
2 Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
3 Паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 год.
7 Болести на черепно-мозъчните нерви/ЧМН/, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми
26 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица над 18 год.
27 Интерв. п-ри при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност при лица над 18 год.
30 Заболявания на тънкото и дебелото черво при лица над 18 год.
31 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица над 18 год.
47.1 Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронарография и болничен престой до 1 ден
47.2 Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронарография и болничен престой 3 дни
50 Остър корнарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик
52 Остра и изострена хронична сърд. недостатъчност 3 и 4 ф. клас без механична вентилация
56 Ритъмни и проводни нарушения
59 Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик при лица над 18 год.
61 Остър и обострен хроничен пиелонефрит
74 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
90 Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация при лица над 18 год.
91 Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст при лица над 18 год.
92 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18 годишна възраст
94 Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години
96 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 г.
99 Декомпенсирана ХДН при болести на дихателната система при лица над 18 години
102 Бронхопневмония при лица под 18 годишна възраст без новородени до 28 – ия ден
103 Бронхиолит при лица под 18 годишна възраст без новородени до 28- ия ден
142.1 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания До 13 гест.с. включително
142.2  Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест.с. до 26 гест.с.
144 Стационарни грижи при бременност с повишен риск.
148 Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитеални /поне 2/ аборта и/или многоплодна бременност и/или ин витро оплождане и/или състояние след операция на маточната шийка /конизация, ампутация или трахелектомия/
149 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи
150 Корекции на тазова/перинеална/ статика и/или на незадържане на урината при жената
151 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
158 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години в условия на спешност
162 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години в условия на спешност
164 Оперативни процедури върху апендикс
165 Хирургични интервенции за затваряне на стома в условия на спешност  за кодове 46.41 и 46.42
166 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
167 Оперативни процедури при хернии
168 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация  в условия на спешност
169 Конвенционална холецистектомия в условия на спешност
176 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години в условия на спешност
177 Оперативни процедури върху далака на лица под 18 години в условия на спешност
181 Оперативно лечение при остър перитонит в условия на спешност
182 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси в условия на спешност
184.1 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани  в условия на спешност
214.2 Спешни състояния в гръдната хирургия
280 Хирургично лечение на изгаряния с площ  от 5% до 10% при възрастни и до 3% при деца
308 Диагностика и лечение на остри внезапновъзникнали състояния в детската възраст
Skip to content