Актуални

19.05.2020г.
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Приготвяне и доставка на храна по диетични менюта за ежедневно хранене на пациентите на МБЛА-СВОГЕ ЕООД

02.03.2020г.
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-СВОГЕ“ ЕООД по 3 обособени позиции:
1. Доставка на лекарствени продукти съгласно техническа спецификация на възложителя
2. Доставка на Метилпреднизолон/Methylprednisolone/
3. Доставка на Мидазолам/Midazolam/

16.09.2019г.
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Доставка, монтаж, узаконяване, въвеждане в експлоатация на дигитален графичен рентгенов апарат с архивираща система и обучение на персонала за нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Своге“ ЕООД

05.07.2019г.
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Доставка и монтаж на тръби и демонтаж на съществуващи тръби на отоплителна инсталация за нуждите на МБАЛ-СВОГЕ ЕООД

03.05.2019г.
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Приготвяне и доставка на храна по диетични менюта за ежедневно хранене на пациентите на МБАЛ-СВОГЕ ЕООД

14.02.2019г.
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-СВОГЕ“ ЕООД по 3 обособени позиции:
1. Доставка на лекарствени продукти съгласно техническа спецификация на възложителя
2. Доставка на Метилпреднизолон /Methylprednisolone/
3. Доставка на Мидазолам /Midazolam/

06.07.2018г.
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Доставка и монтаж на пелетен котел, демонтаж на съществуващ нафтов котел, доставка и монтаж на панелни радиатори и демонтаж на чугунени радиатори

26.04.2018г.
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Доставка и монтаж на пелетен котел, демонтаж на същесвуващ нафтов котел, доставка и монтаж на панелни радиатори и демонтаж на чугунени радиатори за нуждите на „МБАЛ-СВОГЕ“ ЕООД

07.02.2018г.
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-СВОГЕ“ ЕООД

05.01.2018г.
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Доставка на 16 – срезов Компютър томограф за нуждите на „МБАЛ-СВОГЕ“

04.05.2017г.
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Приготвяне и доставка на храна по диетични менюта за ежедневно хранене на пациентите на „МБАЛ-СВОГЕ“ ЕООД

30.03.2017г.
Обобщена информация за 2016г.

30.01.2017г.
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-СВОГЕ“ ЕООД

02.11.2016г.
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „МБАЛ -СВОГЕ“ ЕООД

06.04.2016г.

Приготвяне и доставка на храна по диетични менюта за ежедневно хранене на пациентите на “МБАЛ- СВОГЕ” ЕООД

21.03.2016г.

Обобщена информация

04.01.2016г.

Доставка на фармацевтични  продукти  за нуждите на „МБАЛ-Своге” ЕООД

07.12.2015г.

Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ Своге“ ЕООД

05.11.2015г.

Доставка на гориво за отопление/газьол или дизелово гориво/ за нуждите на „МБАЛ-СВОГЕ“ ЕООД

10.09.2015г.

Доставка  на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „МБАЛ – СВОГЕ“   ЕООД

26.05.2015г.

Информация за изпълнение на договор

15.05.2015г.

Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на многофункционална стационарна цифрова ехографска система за нуждите на „МБАЛ – СВОГЕ“ ЕООД

07.04.2015г.

Приготвяне и доставка на храна по диетични менюта за ежедневно хранене на пациентите  на „МБАЛ – СВОГЕ“ ЕООД 

30.03.2015г.

Обобщена информация

28.01.2015г.

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи необходими за работа на Хематологичен анализатор, модел ВС – 3000 Plus, на КГА – модел ABL – 5 – затворена система и Коагулометър RAL за нуждите на “МБАЛ – СВОГЕ” ЕООД

16.01.2015г.

Информация за изпълнение на договор

15.01.2015г.

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ-Своге ЕООД

19.12.2014г.

Доставка на фармацевтични продукти за нуждите на МБАЛ-Своге

24.11.2014г.

Информация за изпълнение на договор за доставка на медикаменти

18.11.2014г.

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Своге ЕООД

27.10.2014г.

Решение – 630588

22.10.2014г.

Информация за изпълнение на договор за доставка на гориво

16.10.2014г.

Информация за приключен договор по доставка на медикаменти и медицински консумативи

Договор за продажба на електрическа енергия

Share