ЦОП – Вътрешен конкурентен избор по рамкови споразумения