Петър Попсавов

Доц. д-р Петър Александров Попсавов е с повече от 37 год. стаж по образна диагностика.

  Работил е в големите университетски столични болници. Водещ преподавател по образна диагностика на белодробните и стомашно – чревните заболявания към МУ – гр.София.

Skip to content