Архив

15.11.2013г.


До всички заинтересовани лица: Уведомяваме Ви, че плик №3 – „Предлагана цена” по обществена поръчка „Доставка на фармацевтични продукти за нуждите на „МБАЛ-Своге”ЕООД” ще бъде отворен на 15.11.2013 год. в 10.00 ч. в кабинета на Управителя на „МБАЛ-Своге”ЕООД


10.04.2013г.


Обществена поръчка чрез открита процедура за доставка на храна

 • Документация – изтегли от тук.
 • Проект – изтегли от тук.
 • Техническо предложение – изтегли от тук.
 • Ценова оферта – изтегли от тук и тук.

22.10.2012г.


Обществена покана

 • Указания – изтегли от тук.
 • Адм. Сведения – Образец 6 – изтегли от тук.
 • Ценова оферта – Образец 2 – изтегли от тук.
 • Декларация Валидности – Образец 7 – изтегли от тук.
 • Декларация чл.56 ал.1 – Обтразец 3 – изтегли от тук.
 • Декларация чл.47 ал.5 – изтегли от тук.
 • Декларация – Обрзец 5 – изтегли от тук.
 • Опис на обекта – изтегли от тук.
 • Декларациа Подизпълнител – Образец 4 – изтегли от тук.
 • Заявление – списък документи към Образец 1 – изтегли от тук.

03.06.2012г.


Открита процедура за обществена поръчка 01232-2012-0001

 • Документация – изтегли от тук.
 • Проект на договор за доставка на медикаменти – изтегли от тук.
 • Обявление – изтегли от тук.
 • Решение – изтегли от тук.
 • Спецификации – Обособена позиция No.1 – изтегли от тук.
 • Цен. предложение – Обособена позиция No.1 – изтегли от тук.
 • Спецификации – Обособена позиция No.2 – изтегли от тук.
 • Цен. предложение – Обособена позиция No.2 – изтегли от тук.
 • Спецификации – Обособена позиция No.3 – изтегли от тук.
 • Цен. предложение – Обособена позиция No.3 – изтегли от тук.
 • Спецификации – Обособена позиция No.4 – изтегли от тук.
 • Цен. предложение – Обособена позиция No.4 – изтегли от тук.

18.04.2012г.


Публична покана в агенцията за обществени поръчки:      9001031

 • Образец – Декларация – изтегли от тук.
 • Описание на обекта на поръчката – изтегли от тук.
 • Приложение No.1 – изтегли от тук.
 • Проект договор – изтегли от тук.
 • Ценово предложение – изтегли от тук.
 • Заявление – изтегли от тук.

 

Skip to content