Доставка на лабораторни реактиви и консумативи необходими за работа на Хематологичен анализатор, модел ВС – 3000 Plus, на КГА – модел ABL – 5 – затворена система и Коагулометър RAL за нуждите на „МБАЛ – СВОГЕ“ ЕООД

 В портала на АОП е публикувана публична покана с номер: 9038434 от дата 28.01.2015 г.
Дата на публикуване: 28.01.2015 15:33:41
Последна модификация: 18.06.2016 09:45:38
Справка за изплатени суми – изтегли Дата на публикуване: 18.06.2016 09:45:33
Справка за изплатени суми – изтегли Дата на публикуване: 19.05.2016 14:45:17
Справка за освобождаване на банкова гаранция – изтегли Дата на публикуване: 18.03.2016 14:12:05
Справка за изплатени суми – изтегли Дата на публикуване: 19.02.2016 17:53:23
Справка за изплатени суми – изтегли Дата на публикуване: 20.01.2016 19:09:11
Справка за изплатени суми – изтегли Дата на публикуване: 18.12.2015 15:52:23
Справка за изплатени суми – изтегли Дата на публикуване: 20.11.2015 15:27:12
Справка за изплатени суми – изтегли Дата на публикуване: 18.09.2015 14:02:23
Справка за изплатени суми – изтегли Дата на публикуване: 19.08.2015 16:03:41
Справка за изплатени суми – изтегли Дата на публикуване: 16.07.2015 17:00:43
Справка за изплатени суми – изтегли Дата на публикуване: 19.05.2015 13:59:23
Приложение – изтегли Публикувано на: 16.03.2015 17:07:24
Договор – изтегли Публикувано на: 16.03.2015 17:07:24
Протокол – изтегли Публикувано на: 13.02.2015 14:18:48
Публична покана – изтегли Публикувано на: 28.01.2015 15:32:28
Образци – изтегли Публикувано на: 28.01.2015 15:32:28
Публикувано в сайта от: Цветан Петров Такев
Adobe PDF Reader – изтегли
Skip to content