Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на многофункционална стационарна цифрова ехографска система за нуждите на „МБАЛ – СВОГЕ“ ЕООД

Свали прикачените файлове:

Skip to content