За нас

“МБАЛ – Своге” ЕООД е правоприемник на общинската болница на град Своге, с добри комуникативни връзки с целия град. В района, в който е разположена, е единственото лечебно заведение за болнична медицинска помощ.

Отделения

Отделение по вътрешни болести; Отделение по неврология; Отделение по хирургия; Отделение по акушерство; Отделение по педиатрия

Контакти

Многопрофилна болница за активно лечение “ – Своге ЕООД Адрес: 2260 гр.Своге, ул. „Староселска“ №4; Централа: 0726 / 81; Тел./Факс: 0726 / 22577