Договор за финансиране на проект от безвъзмездната помощ от Япония

На 07.09.2011 год. в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма в присъствието посланика на Япония в България Н.ПР. Макото Ито, министърът Трайчо Трайков, д-р Любица Томчева Управител на „МБАЛ – Своге“ЕООД и главният счетоводител Адриана Атанасова подписаха договор за финансиране на проект от безвъзмездната помощ от Япония за подкрепа на структурните реформи в България .

    Проектът „Създаване на център за скрининг и ранна диагностика на бронхообструктивни заболявания към „МБАЛ – Своге“ЕООД” на стойност 102 271 лв. беше спечелен в условията на конкуренция с 91 проекта от цялата страна и е един от деветте одобрени.

    Болницата в Своге за пръв път печели проект, чието финансиране ще осигури дейност със значителен социален ефект в Общината.

    Изпълнението на проекта включва за една година прегледи на 600 деца и 700 възрастни от населението на Община Своге с цел профилактика, ранна диагностика и лечение на белодробни заболявания.

    Ще бъде обновен кабинет за прегледи и изследвания на дишането, както и извършен ремонт на санитарен възел с изграждане на тоалетна за инвалиди. Оборудването ще даде възможност за диагностициране на алергични заболявания чрез изследване на кръвта – особено важно при децата до 6 години, при които не се препоръчва кожно тестуване. Ще се предоставят апарати за лечение с кислород в дома на нуждаещи се пациенти.

    Предвидени са образователни лекции за вредата от тютюнопушенето сред подрастващите и спецификата на заболявания като астма, туберкулоза и др.

    Изпълнението на проекта е свързано с широко популяризиране дейността на центъра чрез пресата, информационни материали и работни срещи с общопрактикуващи лекари. Средствата по всички дейности на центъра, апаратурата и консумативите са изцяло покрити от японската страна.

    Д-р Томчева изрази сърдечна благодарност от името на болницата и общината на Н.ПР. посланика на Япония и екипа на министерството на икономиката за възможността да се реализира този проект

Skip to content