Мариана Драгиева

д-р Мариана Иванова Александрова – Драгиева

Специалности: Вътрешни болести и нефрология

Професионален опит:

   1. II-ра градска болница гр.София

      – длъжност – Ординатор ВО – от 30.03.1987г. до 18.02.2008г. – 20г.10м.08д.

   2. „МБАЛ – Своге“ ЕООД – гр.Своге

      – длъжност – Началник ВО – от 18.02.2008г. до момента

Skip to content