Стоян Ковачев

д-р Стоян Петров Кочев

Специалности: Медицина, обща и клинична патология

Курсове: Съдебна медициа; тумори на кожата, меките тъкани и костите; цитопатология, фитотерапия

Професионален опит:

   1. „Втора МБАЛ – София“ АД гр.София

      – длъжност – Лекар – ординатор в „Патологоанатомично отделение“ – от 12.03.1999г. до момента

   2. УНМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД

      – длъжност – Лекар в отделение „Клинична патология и съдебна медицина“ – от 01.02.2006г. до момента

   3. „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД гр.Ботевград

      – длъжност – Лекар – ординатор в „Клинична патология“ – от 17.11.2003г. до 28.02.2006г.

   4. БАН, Институт по биофизика, секция „Възбудими структори“

      – длъжност – Лекар – проучвател – от 17.03.1997г. до 15.03.1999г.

Skip to content