Актуални

16.03.05.2021г.
ПОКАНА
Покана за предоставяне на оферти за закупуване на лекарствени продукти

15.03.05.2021г.
ПОКАНА
Покана за предоставяне на оферти за закупуване на лекарствени продукти

19.05.2020г.
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Приготвяне и доставка на храна по диетични менюта за ежедневно хранене на пациентите на МБЛА-СВОГЕ ЕООД

02.03.2020г.
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-СВОГЕ“ ЕООД по 3 обособени позиции:
1. Доставка на лекарствени продукти съгласно техническа спецификация на възложителя
2. Доставка на Метилпреднизолон/Methylprednisolone/
3. Доставка на Мидазолам/Midazolam/

16.09.2019г.
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Доставка, монтаж, узаконяване, въвеждане в експлоатация на дигитален графичен рентгенов апарат с архивираща система и обучение на персонала за нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Своге“ ЕООД

05.07.2019г.
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Доставка и монтаж на тръби и демонтаж на съществуващи тръби на отоплителна инсталация за нуждите на МБАЛ-СВОГЕ ЕООД

03.05.2019г.
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Приготвяне и доставка на храна по диетични менюта за ежедневно хранене на пациентите на МБАЛ-СВОГЕ ЕООД

14.02.2019г.
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-СВОГЕ“ ЕООД по 3 обособени позиции:
1. Доставка на лекарствени продукти съгласно техническа спецификация на възложителя
2. Доставка на Метилпреднизолон /Methylprednisolone/
3. Доставка на Мидазолам /Midazolam/

06.07.2018г.
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Доставка и монтаж на пелетен котел, демонтаж на съществуващ нафтов котел, доставка и монтаж на панелни радиатори и демонтаж на чугунени радиатори

26.04.2018г.
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Доставка и монтаж на пелетен котел, демонтаж на същесвуващ нафтов котел, доставка и монтаж на панелни радиатори и демонтаж на чугунени радиатори за нуждите на „МБАЛ-СВОГЕ“ ЕООД

07.02.2018г.
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-СВОГЕ“ ЕООД

05.01.2018г.
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Доставка на 16 – срезов Компютър томограф за нуждите на „МБАЛ-СВОГЕ“

04.05.2017г.
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Приготвяне и доставка на храна по диетични менюта за ежедневно хранене на пациентите на „МБАЛ-СВОГЕ“ ЕООД

30.03.2017г.
Обобщена информация за 2016г.

30.01.2017г.
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-СВОГЕ“ ЕООД

02.11.2016г.
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „МБАЛ -СВОГЕ“ ЕООД

06.04.2016г.

Приготвяне и доставка на храна по диетични менюта за ежедневно хранене на пациентите на “МБАЛ- СВОГЕ” ЕООД

21.03.2016г.

Обобщена информация

04.01.2016г.

Доставка на фармацевтични  продукти  за нуждите на „МБАЛ-Своге” ЕООД

07.12.2015г.

Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ Своге“ ЕООД

05.11.2015г.

Доставка на гориво за отопление/газьол или дизелово гориво/ за нуждите на „МБАЛ-СВОГЕ“ ЕООД

10.09.2015г.

Доставка  на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „МБАЛ – СВОГЕ“   ЕООД

26.05.2015г.

Информация за изпълнение на договор

15.05.2015г.

Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на многофункционална стационарна цифрова ехографска система за нуждите на „МБАЛ – СВОГЕ“ ЕООД

07.04.2015г.

Приготвяне и доставка на храна по диетични менюта за ежедневно хранене на пациентите  на „МБАЛ – СВОГЕ“ ЕООД 

30.03.2015г.

Обобщена информация

28.01.2015г.

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи необходими за работа на Хематологичен анализатор, модел ВС – 3000 Plus, на КГА – модел ABL – 5 – затворена система и Коагулометър RAL за нуждите на “МБАЛ – СВОГЕ” ЕООД

16.01.2015г.

Информация за изпълнение на договор

15.01.2015г.

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ-Своге ЕООД

19.12.2014г.

Доставка на фармацевтични продукти за нуждите на МБАЛ-Своге

24.11.2014г.

Информация за изпълнение на договор за доставка на медикаменти

18.11.2014г.

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ-Своге ЕООД

27.10.2014г.

Решение – 630588

22.10.2014г.

Информация за изпълнение на договор за доставка на гориво

16.10.2014г.

Информация за приключен договор по доставка на медикаменти и медицински консумативи

Договор за продажба на електрическа енергия

Skip to content